Kirjoitan kolmea blogia. / I Write three blogs.

Ajatuksia on ammatillinen blogi, jonne kirjoitan vain suomen kielellä.

Blog.johannespernaa.fi is a professional blog written in English.

Kolmannessa blogissa reflektoin vapaa-ajalla tapahtuvaa informaalia oppimista. / My third blog is about my freetime. I needed some place to reflect my informal learning too. All texts in Finnish.

Ylös | Top